Samling den 24 april kl.19.00 i Sankt Anna skola matsal.

Representanter från kommunen är inbjudna för att svara på frågor kring framtiden för Stenbrinken.

Alla hälsas välkomna!