NT-artikel den 1 jan
Bild och text: Louise Åsenheim

Aspöjas byalag har beviljats stöd för att bygga ett vattenverk på ön. ”Stödet innebär att vi kan säkra dricksvattenförsörjningen för åtskilliga år framåt”, säger Helene Forsman, ordförande i byalaget.De låga grundvattennivåerna oroar öborna och därför vill byalaget bygga ett vattenverk som avsaltar sjövattnet. Kommunen har redan beslutat att bidra med ett lån på över en miljon kronor under förutsättning att bidrag från Leader Kustlandet beviljas. Nu har Jordbruksverket fattat det slutliga beslutet att ge projektet EU-stöd motsvarande hälften av investeringskostnaden.

– Det är mycket glädjande att både Kustlandet, Jordbruksverket och Söderköpings kommun stödjer vårt projekt, säger Forsman i ett pressmeddelande.

När strandskyddsdispens och bygglov beviljats drar byggnationen igång.

What do you want to do ?

New mail