Navet i Havet Sankt Anna, Gula Huset den 21 oktober kl.18.00.

Härmed inbjuds nya och gamla medlemmar till ett möte kring bygglov i skärgården.

Carl Hamilton skärgårdsutvecklare och Aline Eriksson tf. planchef deltar.

Bygg och strandskyddskväll, okt 2021

Välkomna!