Inför den 6 juni ansökte föreningen Navet i Havet om två nya flaggor hos Söderköpings Kommun.

Ingegerd Humby representerade styrelsen för att ta emot flaggorna vid en fin ceremoni i Sankt Laurentii kyrka.

Flaggorna kommer att hissas under allmänna flaggdagar på de två flaggstängerna vid Lagnöbron.