Folkbladet artikel den 19-11-08

Text: Victor Berlin

Barn- och utbildningsnämnden i Söderköping planerar ytterligare besparingsåtgärder för att lösa den tuffa ekonomiska situationen.

Barn- och utbildningsnämnden i Söderköping samlades under tisdagen för ett informationsmöte där nya besparingsförslag presenterades. Annelie Sjöberg, ledamot i barn- och utbildningsnämnden och gruppledare för SD i Söderköping uttrycker en oro över situationen.

– Läget är jätteallvarligt, det håller på att utvecklas till en nämnd där det är värre ekonomiskt än för socialnämnden. Vi har redan vidtagit åtgärder som beslutades i våras, med en beräknad helårseffekt på 3,4 miljoner. Efter dessa besparingar finns det ändå ett underskott på nästan 11 miljoner, säger Annelie Sjöberg, (SD).

Tjänstemännen har fått uppdraget att ta fram olika besparingsförslag. Med på listan över de olika förslagen inom  barn- och ungdomsnämnden finns bland annat nedläggning av Sankt Anna skola, öppen fritidsverksamhet istället för fritidshem, samt avveckling av barnomsorg på obekväm arbetstid.

– Som det är nu riskerar ekonomin att ge konsekvenser för lärare och elever på grundskolan, och det är dem jag vill prioritera. Om vi spara på de yngre eleverna blir det en kostnad längre fram. Jag kommer inte att ställa mig bakom en nedläggning av Sankt Anna, säger Annelie Sjöberg.

– Vi har ett läge där vi har mindre pengar än vad vi har utbud som vi kan tillgodose. Det innebär att vi behöver se över alla saker som vi har i vårt område: förskola, skola, kulturskola, gymnasieskola, komvux – vi tittar på alla de delarna. Det finns ännu inget beslut, vi lyfter fram allting på bordet, säger Anders Palmgren, är barn och utbildningschef.

Med på listan över tjänstemannaförslag finns nedläggningen av S:t Anna, varför?

– Det är en hypotetisk möjlighet som förvaltningen har skrivit upp för att visa på extrema åtgärder. Förvaltningen har fått i uppdrag att – utan politiska hänsyn – lista åtgärder som är möjliga. Med större eller mindre påverkan. Men som centerpartist kan jag inte acceptera en sådan åtgärd, säger Roland Nilsson och fortsätter:

– Alla skolors ekonomi granskas just nu. För att se vad man kan göra för att både pedagogiskt och ekonomiskt effektivisera. Vi strävar efter att bygga en organisation som långsiktigt är effektivare.

Ett beslutsmöte kommer att äga rum på tisdag den 12 november. Ordförande i barn och utbildningsnämnden, Roland Nilsson (C), menar att en nedläggning av någon skola inte är aktuellt.