Natur & Kultur

Sankt Anna är för många signifikativt med naturen och dess historia. Att komma hit kan fortfarande vara som att att åka en tidsmaskin trots att man som skärgårdsbo idag lever ett modernt liv.

Kulturarvet kommer alltid leva vidare

Vissa arv kommer alltid att leva vidare, såsom gärsgården, de faluröda husen med vita knutar, bryggkaren, ålhommorna, skötarna o.s.v. Detta och mycket annat hur man levde förr finns väl dokumenterat i Skärgårdens egna museum.

Natur präglad av skärgårdsborna

Naturen här ute har till stor del skapats med skärgårdsbornas hårt arbetande händer, vilket har gett oss ekhagarna, strandängarna, skogsbetade öar samt alla kulturbyggnader såsom båthus, sjöbodar och ladugårdar. För att bevara dessa värden har Länsstyrelsen avsatt inte mindre än 11 Naturreservat som är tillgängliga för alla.  För att kunna ta del av denna natur- och kulturskatt rekommenderar vi någon av våra kunniga skärgårdsguider som finns att tillgå.

Tipsa om brott i naturen

Djur och växter i naturen skyddas med lagar för att de ska finnas kvar i framtiden. Men varje år sker ett antal, medvetna eller omedvetna brott, som drabbar djur och växter på olika sätt. Det kan röra sig om rovfåglar som skjuts, om äggsamling från vilda fåglar eller otillåten handel med hotade arter. Genom att se till att du själv och andra känner till vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i naturen kan du hjälpa till att förebygga brott. Du kan också hjälpa till genom att rapportera om du sett något som inte är lagligt.

Misstänker du att någon olagligt har dödat ett djur, plockat ägg, tagit hand om vilda djurungar eller grävt upp fridlysta växter? Eller har du misstanke om att någon handlar med djur eller växter på ett sätt som inte är lagligt?

Rapportera till:
Polisen: Telefon 114 14. När du ringer behöver du aldrig uppge vem du är, men det kan underlätta utredningen om du kan kontaktas.
Länsstyrelsen: Rapportera till länsstyrelsen i berört län. Adress, e-post och telefon hittar du på länsstyrelsernas webbplats www.lansstyrelsen.se

När du ringer till Länsstyrelsen ber du att få tala med CITES / artskyddsansvarig tjänsteman. Du behöver inte uppge vem du är, men det kan underlätta utredningen om du kan kontaktaktas. Källa: Naturvårdsverket