Hem/Se & Göra/Natur & Kultur/Kyrkor/Söderköping S:t Anna församling

Söderköping S:t Anna Församling

Söderköping St Anna församling är en gemenskap som vill stå  öppen, normbrytande och välkomnande för alla som vill. Vi delar våra upplevelser av livet och av Gud genom samtal och levande gudstjänster med varierande ord, uttryck och musik. Vi vill försöka se människan vid sidan om oss med kärlekens och äkthetens blick. Vi vill leva i  medmänskliga handlingar och förstår att vi lever för varandra genom att ge och att ta emot. Vi tränar oss på att älska oss själva såsom Gud ständigt älskar oss.

Vi vill vara en gemenskap genom hela livet, i det svåra och i det enkla, i det lyckliga och i det sorgsna, i livets palett skapad av Gud.

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Söderköping S:t Anna församling. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Söderköping S:t Anna församling. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

Söderköping S:t Anna församling

Här bor cirka 14.000 personer som omfattar Söderköpings stad, 1,5 mil söder om Norrköping, med omgivande landsbygd och Sankt Anna vackra skärgård. Det finns åtta kyrkor, varav fem är medeltida.  Det är ett rikt gudtjänstliv, ett omfattande diakonalt arbete samt ett stort barn- och ungdomsarbete. Vi har ett aktivt musikliv med fem körer samt många frivilliga inom diakon, i internationellt arbete och i ungdomsgrupper. Söderköping S:t Anna församling vill vara en lärande kyrka, som lever i gemenskap med Gud och bejakar egna och andras erfarenheter av Gud och Guds handlande, som är beredd att förändra sin verksamhet, sin organisation och sina arbetsmetoder för att möta den verklighet församlingen lever och verkar i.

Vi är en demokratisk organisation, som styrs av de förtroendevalda och leds av kyrkoherden. Basen i arbetet är fullmäktige, som väljer ledamöter till styrelsen och tar beslut om budget och övergripande frågor. Fullmäktigesammanträden är offentliga.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är nödvändig för att finansiera den verksamhet, byggnader och tjänster för vilka Svenska kyrkan fått ansvar.

Vad används medlemsavgiften till?

Kyrkans alla församlingar bedriver omfattande verksamhet. En av huvuduppgifterna är söndaglig gudstjänst, dop, vigslar, konfirmationer och begravningar.

Vidare finns körer, diakoni, barn- och ungdomsverksamhet, möjlighet till personliga samtal, bibelstudiegrupper, föreläsningar, äldreverksamhet m.m.
För att stödja församlingar som inte har så stort medlemsunderlag finns ett utjämningssystem mellan Svenska kyrkans 2 225 församlingar. Med din medlemsavgift till Svenska kyrkan i Söderköping S:t Anna, bidrar du till att din kyrka vid sommarstället kan hållas öppen och att du kan fira gudstjänst, dop och vigslar. Utjämningssystemet bidrar också till att finansiera stiftets verksamhet och  insatser på nationell nivå.

ETT VÄLSIGNAT BRÖLLOP

Att gifta sig kyrkligt eller borgerligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och hjälpa er genom de svårigheter ni kommer att möta i livet. Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men minst en av er behöver vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion.

VIGSEL

Kyrkoherde

OLA LINDEROTH

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Kyrkoherde

Direkt: 0121-358 01

Komminister

EVA KATARINA AGESTAM

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Komminister

CHARLOTTE FARHOLT

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Komminister

Direkt: 0121-358 02

Växel: 0121-358 00

ANNA GREDELIUS ROBBERT

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Komminister, Arbetsledande komminister

Diakoni

BRITT-MARIE ANDERSSON

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Diakoniassistent, Diakoni

Direkt: 0121-358 21

Växel: 0121-358 00

KAY HERTZMAN

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Diakoni, diakoniansvarig

Direkt: 0121-358 24

JARMO RATILAINEN

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Assistent i församlingsarbetet, Diakoni

Barn och ungdom

KRISTINA ARONSSON

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Tingshuset, Mogata, Fritidsledare

Direkt: 0121-358 35

Växel: 0121-358 00

Fax: 0121-358 19

BIRGITTA ASK

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Duvan Drothems församlingshem, Barnskötare

Direkt: 0121-358 18

ANNELIE CARLSSON

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Duvan Drothems församlingshem, Barnskötare

MANOJ KUMAR

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Församlingsexpeditionen, Församlingsassistent

Direkt: 0121-358 08

Växel: 0121-358 00

MAGDALENA PRYTZ

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Duvan Drothems församlingshem, Arbetsledande förskollärare

Direkt: 0121-358 25

Kyrkomusiker

ROGER ERIKSSON

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Kantor, Kyrkomusiker

Direkt: 0121-358 29

CHARLOTTE SVENSSON

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Organist, Kyrkomusiker

NILS ÖSTLING

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Kantor, Kyrkomusiker

Direkt: 0121-358 28

Fax: 0121-358 19

Administration

MALIN CARLSSON (FÖRÄLDRALEDIG)

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Assistent församlingsexpeditionen, Administration

Direkt: 0121-358 23

Växel: 0121-358 00

CECILIA DOMINDER

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Administration – informatör

Direkt: 0121-358 43

Växel: 0121-358 00

CHRISTER JONASSON PIHL

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

IT/Telefoni/Teknik, Administration

Direkt: 0121-358 11

Fax: 0121-358 19

LISBETH KIHLBERG

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Kyrkokamrer, Administration

INDIRA TOPCAGIC

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Ekonomi- och löneassistent, Administration

Direkt: 0121-358 13

Växel: 0121-358 00

Fax: 0121-358 19

Kyrkogård

MALIN CARLSSON (FÖRÄLDRALEDIG)

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Kyrkogård, Kyrkogårdsarbetare

KARL-ERIK FERNHOLM

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Verkstaden-kyrkogården, Kyrkogård

MICHAEL GUSTAFSON

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Kyrkogårdsarbetare, Kyrkogård

FREDRIK JONSSON

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Kyrkogård, Kyrkogårdschef

Direkt: 0121-358 17

MIKAEL KALÉN

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Kyrkogårdsarbetare

Direkt: 0121-358 42

SMS: 073-064 45 48

BJÖRN MAGNUSSON

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Kyrkogårdsarbetare, Kyrkogård

ANNELI REHNMAN

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Arbetsledande förman

Direkt: 0121-358 16

ROSE-MARIE SVENSSON

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Assistent kyrkogårdsförvaltningen

TOMMY WELIN

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Kyrkogård, Kyrkogårdsarbetare

Direkt: 0121-358 34

Kyrkvaktmästare

ANNE ADAMSSON

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Kyrkvaktmästare

Direkt: 0121-358 20

Fax: 0121-358 19

TINA GUSTAVSSON

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Kyrkvakmästare

Direkt: 0121-358 06

KERSTIN JONSSON

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Kyrkvaktmästare

Direkt: 0121-358 33

Fax: 0121-358 19

Fastigheter

ANNICA WASTESSON

SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING

Fastighetschef