Skärgårdsmuseum

Skärgårdsmuseet som ägs och drivs av Sankt Anna Hembygdsförening ligger i Tyrislöt. Museet skildrar skärgårdsbornas levnadsvillkor i gången tid och ger också utblickar och information om dagens möjligheter att leva och verka i skärgården.

Huvudtema är givetvis fisket. Bruksbåtar som roddsump, segelöka och notöka visas liksom olika fiskemetoder. Här berättas också om sjöfågeljakt och andra fångstsätt. Skärgårdsjordbrukets enkla redskap, visthusbod och kök visas också.

Inne i lokalen har byggts en sjöbod och ett sköve som förstärker upplevelsen. Det berättas också om skutor och bruksbåtar samt de båtar som fraktade gods och passagerare. Ett bildmaterial visar också vardagsarbetet i skärgården.

Ny temautställning: ”Skärgårdspensionat under 100 år”.

Skärgårdsmuseet i Tyrislöt är öppet tisdag till söndag

23 juni – 19 augusti och 25 -26 aug. kl. 12.00 – 17.00

samt 1- 2 sept. kl. 11.00 – 16.00.

Alla onsdagar då museet är öppet erbjuds guidade visningar kl. 15.00.

Berättarträffar anordnas i museet kl. 17.00 – 19.00

onsdagarna 4.7, 11.7, 18.7 och 25.7.

Entré 25 kr. Barn under 13 år gratis.

Gruppbesök under maj – september. Bokningar och förfrågningar till Boel Holgersson mobil: 0733-300 223 eller

e-post:boelholgersson@gmail.com

Vid museet börjar vår trevliga Natur- och kulturstig på ca 2,5 km med texter också på engelska och tyska.

Varmt välkommen!