Tyrislöt Bredband ek förening

19-11-10

 

PEAB har utsetts som entreprenör för utbyggnaden. ”Vånga Schakt” kommer att utföra grävarbeten och ”DataNetwork” projektering.

Arbete med inblåsning/grävning av fiber är sedan några veckor igång i Gäddvik. Man är också igång med besök och planeringen av inkoppling på övriga delar av N Finnö.

 

Beroende på hur arbetet avlöper och hur ”mycket” vinter det blir, är planerna enligt följande:

Gäddvik inkopplat under innevarande år, här finns slang sedan tidigare framdraget till de flesta fastigheterna.

Resterande delar av Norra Finnö (det man når med bil) planeras inkoppling varefter olika områden blir klara. Men hela ön inkopplad tredje kvartalet 2020.

 

Avtalat pris 19,900:- i detta pris ingår all grävning, även på egen tomt. Inkoppling och utrustning.

För nästa etapp där öarna ingår har man ännu ingen tidsplan fastlagd. Planering pågår och alla som har avtal kommer att ha möjlighet att kopplas in.

 

Någon information till samtliga hushåll kommer Ip-only inte att skicka ut.

Detta innebär att de som inte har avtal, inte blir informerade om utbyggnaden.

Då avtalen bygger på 3-4 år gammal information, har mycket förändrats.

Många fastigheter har bytt ägare.

VIKTIGT

De som saknar avtal om fiber och vill ha fiber inkopplat, måste själva ta kontakt med IP-only.

Ip-only.se eller 018-843 10 00.

 

Tyrislöt Bredband ek. förening

Börje Westling ordf.

borje.gaddvik@gmail.com

070-8592808