Vill du utveckla ditt företag?

Publicerad den 24 september 2018

Leader Kustlandet har avsatt tre miljoner kronor till stöd för mindre företag. Stödet kan bland annat gå till köp av tjänster, marknadsföringsmaterial eller utveckling av befintlig eller ny verksamhet. Sista ansökningsdag är 31 december 2018.

Kustlandet är en ideell organisation som arbetar med utveckling av landsbygden utmed södra Sveriges ostkust. Vill du veta mer om projektet och hur du ansöker? Kom till någon av våra träffar, så berättar vi mer! Du kan även läsa om projektet här! 

Här kommer länken till eventet den 4 oktober (Leader Kustlandet), http://www.soderkoping.se/naringsliv/nyheter-naringsliv/vill-du-utveckla-ditt-foretag/

Torsdag 4 oktober 2018
Kl. 13.30 Coffice, Hagatorget 1, Söderköping
Kl. 18.00 Börrums Bygdegård, Söderköping

Anmäl dig senast 1 oktober till:
Björn Ekengren, näringslivssamordnare
bjorn.ekengren@soderkoping.se
0121-181 61