I slutet av 2018 samlades Navet i Havet, Valdemarsviks Turistbyrå & Kommun och entreprenörer från Gryt området på en heldags nätverksträff i Gryts Varv.

Många punkter berördes om hur vi kan samarbeta och jobba över kommungränserna till fördel för våra besökare men även för många entreprenörer. Det blev en väldigt positiv dag med många bra tankar och idéer. Alla var helt överens om att ses igen under början av detta år för att diskutera vidare.