Regionens bästa skola

S:t Anna skärgårdsskola erbjuder barnen en trygg, flexibel och naturnära skola. Kvaliteten är hög i skolan, med högsta betyg från Skolinspektionen och 100% godkända elever i både åk 3 och åk 6.

skolan

Både föräldra- och elevenkäter visar att skolan får avsevärt högre betyg än skolor generellt får i landet. Möjligheten till delaktighet och inflytande upplevs avsevärt större i S:t Anna, och studiero, trygghet och utveckling får också högt betyg, precis som de flesta områden i enkäten. Eleverna säger själva bland annat att lärarna förklarar och stöttar på ett bättre sätt än vad elever i landet i genomsnitt upplever,och att skoluppgifter anpassas till varje elev. Här får vara elever en trygg start i livet, nära naturen och med hög kvalitet i undervisning och resultat. Flexibla lokaler, en oslagbar utemiljö och engagerad personal ger tillsammans med vår profil och våra värderingar en skoltid att minnas med glädje!

uteUndervisningens profil bygger på vår omedelbara närhet till naturen och havet. Här finns gott om möjligheter till praktiska övningar och samarbeten med bygdens föreningar och boende. Sjövetts-skola och projekt tillsammans med hembygdsföreningar ger eleverna skärgårdskunskap och lokal historia. Vi brinner extra mycket för vetenskap av alla slag och har ett nära samarbete med bland annat ”Vetenskaparna” pa Nyströmska skolan i Söderköping. Laborationer och expeditioner varvas med teori i populära temaarbeten, som sedan redovisas för föräldrar.

Vi arbetar med en nära vuxenkontakt och med att ge goda möjligheter for varje elev att utvecklas efter sina individuella förutsättningar. Viktiga verktyg är flexibilitet och samarbete kring undervisningen, både inom skolan och ut mot omvärlden. Skolan erbjuder en lugn miljö där trygghet, trivsel, ansvar och omtanke sätts i fokus.

oktoberFörskolan Sjöbusarna

Vår förskola ligger i en naturskön miljö, nära skog och hav. Förskolan har en egen gård med gungor, sandlåda, klätterställning, cykelslinga, pulkabacke och en lekbåt. Vi lägger stor vikt på utomhusaktiviteter, både på vår gård och i skogen. Vi har ett nära samarbete med skola och fritidshem och jobbar mot läroplanens mål med bland annat språk, matematik och naturvetenskap. Vi lägger också stor vikt vid den fria och utvecklande leken!

Fritidshemmet Havsörnen

volleyVi har skapat en hemtrevlig miljö där alla ska trivas – lite som att komma hem. Vi erbjuder barnen ett stort utbud av aktiviteter och pyssel under veckan. Den fria leken ges också utrymme. Vi är aktiva varje dag och rör på oss både ute och inne i gymnastiksalen. Vi har ett nära samarbete med grundskola och forskola för att skapa en helhet av barnens dag, även hos oss med inriktning mot utomhuspedagogik.

Miljö- och Näridrottsplatsen i S:t Annaillustration_idrottsplats

ytaForskning visar att barn behöver yta och bra utemiljöer för sin inlärning. Fysisk aktivitet och en god utemiljö anses göra att eleverna tar till sig kunskap på ett bättre sätt. Förskolebarn och skolbarn med tillgång till gröna gårdar har bättre koncentration och känner sig mer alerta. Och det som har betydelse är hur stor yta barnen kan leka på, hur varierad ytan är och hur mycket grönt den innehåller.

Har du sett Miljö- och Näridrottsplatsen? Om inte är den väl värd ett besök. Här finns allt som behövs för att ge våra elever både återhämtning och aktivitet, med bland annat pulsarena, fotbolls- och beachvolleyplan, motorikbana, friidrotts- och lekområden. Missa heller inte ”Skvallernöten” med bänkar och eldstad, miljöträdgården med odlingar eller våtmarken med naturstationer och egen grillplats. Bara 400 meter från skolan ligger dessutom Kalvholm med långgrund badstrand, klippor och badbrygga.