Föreningen Sankt Annabygden

Föreningen S:t Annabygden är en ideell och obunden förening som verkar för att utveckla och stärka bygden.

Bl.a. ansvar vi för:

Sankt Anna miljö- och näridrottsplats

I kombination med Sankt Anna Skärgårdsskola och Gula Huset, ger den en unik möjlighet för föreningar, familjer och kompisar att hyra t.ex. för träningsläger, femkamp.

Gula Huset

Huset står till allas förfogande och kan nyttjas till föreningsmöten, styrelsemöten, övernattning eller andra samlingar. Huset ligger i direkt anslutning till skolan och Sankt Anna miljö-& näridrottsplats.

Nationaldagsfirande

Föreningen arrangerar nationaldagsfirande, som besöks av flera tusen besökare.

Nya medlemmar hälsas välkomna, vi behöver hjälpas åt för en gemensam framtid i Sankt Anna-bygden.

Kontaktinformation
Föreningen Sankt Annabygden (Tidigare Gula Huset i Sankt Annabygden)
Postadress: S:t Anna skola, 614 98 S:t Anna
E-post: foreningen@sanktannabygden.se
Telefon: 0730-410 409
Hemsida: www.sanktannabygden.se

Plusgiro: 172 881 3-5
Org. Nr: 80 24 14-8598

Ordförande: Bengt Svenson, 0705-40 29 04 Mail bengt.svenson@dalaroagency.se

Kassör: Charlotte Gustavsson 0706-39 95 05 Mail charlotte.gustavsson@telia.com

Sankt Anna Miljö – och Näridrottplats:
Annika Hassel 0705- 78 98 08 Mail annika@telia.com