Skärgårdsväder

När det i semestertider regnar inne i landet, står folk i kö för resor till soliga länder. Ett gott alternativ kan vara att semestra i skärgården. Här har vi ofta soligt väder när det regnar 4 – 5 mil bort. Antalet soldagar vid Östgötakusten är cirka 220. Det ger en lång vegetationsperiod, som sträcker sig långt ut över hösten. Högsommarvärme i oktober är med klimatförändringen ingen ovanlighet. Riktig markfrost har vi som regel först en bit in i november. För trädgårdsodling är det här klimatet gynnsamt i utkanten av odlingszon 2. Havsvattnet uppvärms långsamt efter vintern, därför blir vårarna fram till slutet av april  ofta kyliga. Vårvärme över inlandet orsakar dis eller dimma vid kusten, när kalla luftmassor möter de varma. Men när vårvärmen kommer, gör den det med besked. Maj och juni har säkrare vackert väderperioder än semestermånaden juli.

Stabilitet till midsommar 

Ett återkommande mönster är varmt, soligt väder fram till midsommarveckan, som är notoriskt opålitlig i hela landet.Regnar det ihållande i Syd -och Mellansverige, brukar skärgården ha varma, soliga förmiddagar. Det kan dra ihop sig till regn under eftermiddagen och klarna upp igen mot kvällen. Väl inne i augusti stabiliseras vädret åter. Det är djupt beklagligt att det bästa semestervädret på Ostkusten är före och efter den stora semesterperioden. Något förenklat skulle man kunna säga, att vi i skärgården har närmare tre månader semesterväder som väldigt få utnyttjar. Tala om slöseri med naturresurser!

Mindre regn i skärgården!

Varför regnar det mindre i skärgårdarna, undrar den klentrogne. Därför att sydvästliga – västliga vindar dominerar under sommarhalvåret. Regnet de för med sig, faller innan det nått ostkusten, som alltså oftast ligger i regnskugga. Ju längre ut i skärgården man kommer, ju mindre moln och ju mer sol. I havsbandet ser man cumulusmolnen torna upp sig över land, utan att de drar sig dit ut. Somrarna blir härigenom nederbördsfattiga.

Långvarig sommartorka är inte ovanlig. När kusten och öarna invaderas av sommarboende går det åt stora mängder dricksvatten. Då räcker inte grundvattentäkterna till. När grundvattennivån blir för låg, tränger ofta saltvatten in och förstör vattentäkten. Alltför många sommarboende saknar insikt om det här och förbrukar aningslöst vatten, som om det vore en oändlig resurs. Dessbättre brukar regnen under senhösten och tidiga våren fylla på vattenmagasinen igen, men det krävs medvetenhet om att det är en känslig balans.

En månad längre sommar på hösten

Höstarna blir långa och varma, tack vare havet som jämnar ut temperaturskillnader i luftlagren. Den höga, klara luften och svaga vindar gör hösten till många skärgårdsbors favoritårstid. Riktiga frostnätter kommer så sent som in i november. I bondepraktikan kallas november vintermånad, i våra trakter är det en mild, regnig månad med enstaka köldknäppar. Kylan brukar inte slå till förrän långt in i december.

Snö i rikliga mängder

De flesta år kommer lite eller ingen snö. Kyla och snö kan dröja till fram emot årsskiftet. Men när snön kommer, så är det i rejäla mängder. Djupa lågtryck ger hård nordostlig – ostlig vind och rikligt med snö, utan att orsaka snökaos som på kusten längre söder över. Snömängderna är ofta de dubbla mot några mil in i landet. Eftersom snöröjning prioriteras ner med avståndet till centralorterna, kan väglaget här ute ibland vara besvärligt. Skärgårdsisarna brukar lägga sig kring eller efter jul. För att få stark is krävs en rejäl köldperiod. Men oftast faller det snö innan isen är bärig. Is som varken bär eller brister är besvärlig för öborna. Tack vare hydrokoptrar och svävare är öborna inte längre isolerade, men bränsle- och underhållskostnaderna blir tunga. Vårljuset vackra dagar inträffar långt före vårdagjämningen.

Våren – då allt börjar om!

Svanar och knipor letar öppet vatten. I april har det definitivt vänt, morkullorna sträcker över dalkjusorna och transträckens trumpetande  fyller rymden. Från strandängarna hörs säd – och grågässens kacklande vida omkring. Allt större flockar av den vitkindade ishavsgåsen rastar också här. Vinterns tystnad har förbytts i en kakafoni av fågelläten. Intensivt blå himmel och det magiskt starka vårljuset har berusande inverkan på både djur och människor.

Varför blå himmel över havet när det regnar i stan?

Inget kan vara viktigare än varmt, soligt väder när man semestrar i skärgården. Då kan det vara intressant att Östgötakusten har bara 20 timmar färre soltimmar under sommaren än Öland, Sveriges solrikaste. Åtskilliga sommardagar när det regnar i inlandet, är det sol ute på öarna. Här ute ligger vi ofta i regnskugga för västliga sommarlågtryck.

En bra sommar råder stabila högtryck med sjöbris, solgångsbris, eftersom den följer solen. Från stilla förmiddagsbris ökar den mot eftermiddagen till frisk, för att mojna mot kvällen. Den svala luften över sjön strömmar mot den varma landmassan. På natten är luftrörerlserna de motsatta. Båtfolk som legat i skönt lä under dagen, kan vakna av att kölen dunkar mot botten när vågor och nv – nordbrisen ligger på. Vindar om natten från land mot havet hör samman med högtrycksväder. När varm luft möter kallt vatten uppstår inversionsdimma. Ute på sjön kan man plötsligt vara innesluten i tät dimma (tjocka). Då gäller det att ha koll på orienteringen, ty ingenting är längre sig likt. Kursen blir vinglig och har tendens att gå i cirklar. Våra besökare missar som regel de fina väderperioderna under försommaren. Juni har oftast sol och värme ända fram till midsommar, då regnmolnen börjar hopa sig. Det är sköna, stabila väder-perioder i augusti, september som alltför få besökare får njuta av. Eftersommaren är alltså längre och varmare här ute än i inlandet. Mindre inbjudande kan de sena vårarna vara. Isarna gör luften kall och fuktig. Med snöoväder från ost har vi fått mer snö än i inlandet Tillsammans gör det våren sen.