Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen och ingen annanstans är allemansrätten så djupt rotad som i skärgården med bad, skogspromenader, båt- och frilutftsliv.
Men med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.
Naturvårdsverket sammanfattar allemansrätten i orden Inte störa – inte förstöra.
Natuvurvårdsverket är den myndighet som handlägger frågor rörande allemansrätten. För mer information www.naturvardsverket.se 

Sammanfattning av Allemansrätten ur ett skärgårdsperspektiv

  • Du får gå över annans mark om du inte skadar gröda eller plantering.
  • Du får inte passera annans tomt eller trädgård utan tillstånd.
  • Du får tälta ett dygn på annans mark om du inte stör ägaren eller skadar naturen. Tänk på att du inte får tälta på sådd mark.
  • Hundar ska hållas kopplade från 1 mars till 20 augusti. I skärgården råder skärpta bestämmelser, i synnerhet under våren och försommaren då fåglarna ligger på ägg.
  • Du får färdas över annans vatten, och ligga förtöjd vid land upp til ca ett dygn (undvik privata bryggor eller närhet av bostad). Tänk på att andra landstigninsförbud kan gälla för tidpunkten såsom fågelskyddsförbud.
  • Du får plocka blommor, bär och svamp men inte bryta grenar. Fridlysta arter får dock ej plockas.
  • Du får göra upp eld om inte eldningsförbud råder och att det inte råder fara för brand. Elden ska vara släckt innan du lämnar platsen och elda aldrig direkt på klipphällar.
  • Du får fiska med handredskap – inte med fasta redskap – längs hela Ostkusten och i Mälaren. Det kan finnas lokala avvikelser varför ni måste ta reda på vad som gäller där ni är.