Brandstation 370 Bottna

Brandstationen i Bottna är en av två ytterstationer i Söderköpings kommun. Stationen är utrustad med en vagnhall med två portar, pentry och lektionssal. Det finns även en mindre garagebyggnad en bit från brandstationen som används för förvaring av stationens bandvagn. Då stationen används som en ”trygghetspunkt” för boende i området vid långvariga strömavbrott är den utrustad med ett mobilt reservkraftverk. Detta möjliggör att kommuninvånarna kan komma till stationen och värma mat, hämta vatten och liknande.

Stationen är en deltidsstation

Stationen i Bottna är en deltidsstation vilket innebär att stationen normalt är obemannad. Dygnet runt finns dock 1 befäl och 2 brandmän i beredskap som skall kunna rycka ut inom 5 minuter.

Personalen i Bottna larmas utöver räddningstjänstinsatser även till s.k. IVPA-larm (IVPA = I Väntan På Ambulans) och ger första hjälpen i väntan på att ambulans skall anlända. Personalen har genomgått en särskild utbildning för att kunna hantera IVPA-larmen och har bl.a. delegation från läkare på att använda defibrillator vid hjärtstopp samt ge syrgasbehandling.

För ytterligare inforamtion klicka här.