Sankt Anna Näridrottsplats

Sankt Anna’s näridrottsplats är en oas och unik miljö för bygdens invånare att ha tillgång till. 

Här har bygdens unga tillgång till en mångfald av aktiviteter, både planerade och spontana, under och efter skoltid.

Anläggningen kan även hyras för träningsläger, kollo eller andra aktiviteter.

Miljö och näridrottsplatsen ägs och drivs av Föreningen Sankt Annabygden och har blivit en symbol för folkviljan i bygden. Den är byggd enligt Sankt Anna modellen för att främja unga och barns hälsa. Mer rörelse i skolan ska ge bättre ork och koncentration.

För mer information besök görna www.sanktannabygden.se