DSC_0030Sankt Anna skärgårdsskola

Trygghet, kvalitet och utveckling!

I vackra S:t Anna skärgard i Söderköpings kommun ligger vår skola. Har får våra elever en trygg start i livet, nära naturen och med hög kvalitet i undervisning och resultat. Flexibilitet, en oslagbar utemiljö och engagerad personal ger tillsammans med vår profil och våra värderingar en skoltid att minnas med glädje!

Natur-, vetenskaps- och miljöprofil,
för att öka lusten att lära mer!

Undervisningens profil bygger på vår omedelbara närhet till naturen och havet. Här finns gott om möjligheter till praktiska övningar och samarbeten med bygdens föreningar och boende. Sjövettsskola och projekt tillsammans med föreningar ger eleverna skärgårdskunskap och lokal historia. Vi brinner extra mycket för vetenskap av alla slag och har ett nära samarbete med bland annat ”Vetenskaparna” på Nyströmska skolan i Söderköping. Laborationer och expeditioner varvas med teori i populära temaarbeten, som sedan redovisas för föräldrar.

Kvalitet ger resultat!

Vi arbetar med en nära vuxenkontakt och med att ge goda möjligheter för varje elev att utvecklas efter sina individuella förutsättningar. Viktiga verktyg är flexibilitet och samarbete kring undervisningen, både inom skolan och ut mot omvärlden. Skolan erbjuder en lugn miljö där trygghet, trivsel, ansvar och omtanke sätts i fokus.

Både nationella prov och slutbetygen i åk 6 visar att vi är bra på att få våra elever att uppnå målen i alla ämnen. Elevernas resultat visar att vi också lyckas att anpassa undervisningen individuellt, och att eleverna får utvecklas i sin egen takt. Både elev- och föräldraenkäter ger oss avsevärt högre betyg än skolor i landet får i genomsnitt. Av Skolinspektionen får vi högsta betyg, med 100% godkända elever.

Vi arbetar ofta parallellt med flera ämnen, och varvar teori och praktik. Temaarbeten och övningar både inne och ute genomförs tillsammans med andra årskurser och presenteras via rollspel, modellbyggen eller tittskåp. Med en röd tråd är det lättare att se samband och förstå det vi lär oss, att behålla det i minnet och låta det inspirera till att läsa mer. Livskunskap är en viktigt del av vårt arbete och värderingsövningar och dilemmafrågor hjälper eleverna att ta hänsyn till varandra, idag och senare i livet.

DSC_0015En fantastisk utemiljö med upplevelser för alla sinnen

Forskning visar att barn behöver yta och bra utemiljöer för sin inlärning. Fysisk aktivitet och en god utemiljö anses göra att eleverna tar till sig kunskap på ett bättre satt. Förskolebarn och skolbarn med tillgång till gröna gårdar har bättre koncentration och känner sig mer alerta. Och det som har betydelse är hur stor yta barnen kan leka på, hur varierad ytan är och hur mycket grönt den innehåller.

Har du sett Miljö- och Näridrottsplatsen i S:t Anna? Om inte är den väl värd ett besök. Här finns allt som behövs för att ge våra elever både återhämtning och aktivitet, med bland annat pulsarena, fotbolls- och beachvolleyplan, motorikbana, friidrotts- och lekområden.

Missa heller inte ”Skvallernöten” med bänkar och eldstad, miljöträdgården med odlingar eller våtmarken med naturstationer och egen grillplats. Bara 400 meter från skolan ligger dessutom Kalvholm med långgrund badstrand, klippor och badbrygga.

Våra visioner blir verkliga

Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro.

I vår skola prioriterar vi att varje elev ska bli sedd, känna sig trygg och förstådd. Vi har ett tolerant klimat med en gemensam syn hos vår personal och en överenskommelse med föräldrar. Att eleven står i centrum är inte bara ett ledord utan något vi praktiserar dagligen. Med en flexibel undervisning kan vi snabbt anpassa oss efter de förutsättningar som finns, varje dag.

På rasterna är vi alltid ute med våra elever, och personal finns med och ser till att alla kommer med skolskjutsen hem. Både elever och personal stöttar varandra och vågar stå upp för våra gemensamma trivselregler. Vår engagerade föräldraförening bjuder varje läsår in till föräldramedverkan, en mycket uppskattad möjlighet för elever, lärare och föräldrar. Här kan man vara med på lektioner, utflykter eller på skolgården, berätta om sitt yrke eller intresse, eller bara stötta elever under dagen.

Forskning visar att mindre klasser ger bättre studieresultat och också större chanser till arbete som vuxen. Tidiga insatser är effektivast, och mindre klasser de första åren i skolan lägger en god grund för det fortsatta lärandet under resten av livet. Här ger vi eleverna de förutsättningarna.

Historik och byggnader

Gamla skolhuset (Kyrkskolan) i Sankt Anna uppfördes 1902. Denna byggnad är därmed det äldsta skolhuset i kommunen som fortfarande används för sitt ursprungliga ändamål.

Första tiden fanns en lärosal på vardera våningen. Övre lärosalen var småskola och huset inrymde även en bostadslägenhet. 1938 restaurerades skolan och 1948 moderniserades den. 1965 byggdes skolan om så att den kom att inrymma lokaler för både låg- och mellanstadiet. Detta år tillkom också skolans gymnastikbyggnad. Från höstterminen 1966 användes även en del av gymnastiksalen till matsal och nedre botten utrustades för undervisning i träslöjd.

1984 var det dags för nästa renovering. Detta år påbörjades den utbyggnad av ”gymnastikhuset” som idag inrymmer såväl matsal som slöjdsalar och lokaler för förskolan. Behovet av ändamålsenliga lokaler, anpassade för att möta framtidens krav ledde till att man under 1999 satsade på en omfattande om- och tillbyggnad. De nya lokalerna som gav Sankt Anna skola dess nuvarande utseende togs i bruk vårterminen 2000 .

Sankt Anna skärgårdsskola idag

I Sankt Anna skola förenas landsbygdens gamla klassiska skolmiljö med modernt tänkande och pedagogisk utveckling. Närheten till åker och äng, skog och hav skapar förutsättningar för den satsning på utomhuspedagogik som blivit en bärande idé i skolans verksamhet. Skolgården rymmer såväl asfaltytor för bollspel som en stor fotbollsplan och andra lekytor av gräs. I anslutning till skolan finns också Sankt Anna miljö- och näridrottsplats, som tillkommit genom ett aktivt engagemang hos bygdens föreningsliv.

Vi är en Grön Flagg-skola sedan 1999, vilket innebär att vi aktivt arbetar med hållbar utveckling, ock utgår från elevernas idéer. Grön Flagg är ett verktyg och en certifiering. Över 2 500 skolor och förskolor är anslutna till Grön Flagg i Sverige. Dessa skolor och förskolor utgör Grön Flagg-nätverket, vilket gör det till det största nätverket för skolor och förskolor inom hållbar utveckling i Sverige.

DSC_0076I Sankt Anna skola finns idag

• ca 30 barn från förskoleklass upp till år 6

• fritidshem

• förskola 1-5 år

Från år 4 finns möjlighet att

• delta i musikskolans instrumentalundervisning

• delta i musikprofil på skolan

Här når du oss

Adress: S:t Anna skola, 614 98 Sankt Anna. Telefon skola: 0121-185 07 eller 185 09.
Förskola: 0121-185 11. Fritidshem: 0121-185 13.
58°20’42.0″N 16°42’12.6″E

Från Söderköping når du oss med bil på ca 20 min, från Norrköping på ca 35 min, Valdemarsvik ca 45 min samt Linköping ca 60 min. Varmt välkommen som elev eller på ett besök!

Ladda gärna ner vår informationsbroschyr som PDF-fil (lågupplöst).