Projektet Möjligheternas Söderköping, landsbygd och skärgård syftar                                                                                                                                                                                                                                    till att stärka hela Söderköpings kommun som plats att bo, verka på och besöka.
Har du idéer om hur din bygd kan bli ännu bättre att bo och verka i?

Anmäl dig genom att maila till: mojligheternas@soderkoping.se och ange
dina kontaktuppgifter samt vilket datum och plats du kommer till.

Läs mer här: Öppna möten inbjudan 8 mars Sankt Anna skola

Välkomna!