NT artikel den 19 januari

Text: Louise Åsenheim

Bild: Erik Alfons Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden har sagt ja till att påbörja ett detaljplanearbete för Tyrislöt. Men kön är lång innan arbetet kan starta.
Tyrislöt är i flera dokument utpekat som ett utvecklingsområde och ett nod i skärgården. Kommunen har ambitionen att bland annat utöka campingen och bygga ut Tyrislöts hamn till en modern gästhamn. Men för det krävs en ny detaljplan och nu har första steget tagits, genom att samhällsbyggnadsnämnden sagt ja till att starta arbetet. Något antagande tros dock inte bli aktuellt förrän 2026.
– Vi har en lång kö av detaljplaner att jobba med, säger Therese Nordgren, mark- och exploateringsansvarig. Detaljplanen ska också möjliggöra för fler bostäder, men exakt vad det innebär är oklart.– Visionen är bred och kommande utredningar får visa vad som är lämpligt att pröva.