NT artikel den 24 feb text och bild: Anne-Marie Karlsson.

I vår ska skarvarna skrämmas bort från ön Lindholm i S:t Anna skärgård när de flaxat tillbaka från sydligare breddgrader. Föreningen Navet i Havet har i en skrivelse vädjat om hjälp av Söderköpings kommun, ägare till Lindholm, och fått positivt svar.

Efter ett möte i höstas beslutades att tillskriva kommunen och påpeka hur viktig flora och fauna förstörs när en ö med så höga naturskyddsvärden som Lindholm drabbas av skarvinvasion. En ö som dessutom är naturreservat.

Svaret från kommunen är att det förs en dialog med länsstyrelsen om möjligheter till skrämselåtgärder innan häckningssäsong. I slutet av mars och i början av april ska det därför hållas uppsikt på ön och när fåglarna börjar återkomma ska röjning av sly sättas igång. Något som görs helt i enlighet med öns skötselplan, men då ljudet av maskiner och människor förväntas ha effekten att de stora fåglarna skräms bort.

Lindholm ligger bara 50 meter från fastlandet, nära Edgards i Lagnö, där Barbro Mellqvist driver turistverksamhet och dagligen fått se Lindholm vitna allt mer. – Det är positivt att kommunen ska göra något och vi följer det här med stort intresse, säger Barbro Mellqvist. Frågan är bara om det här är tillräckligt eller om skarvarna kommer tillbaka och vad som görs då.

– Vi kommer att följa utvecklingen med skarvpopulationen och se om de tänkta åtgärderna gav önskad effekt säger Sandra Ljungdahl, planerare/utredare på Miljökontoret, Söderköpings kommun.– Frågan om ytterligare åtgärder sker i tät dialog med Länsstyrelsen om röjningen inte skulle fungera. Det finns i dagsläget ingen plan för hur ytterligare åtgärder kan utformas.

Skarvens snabba utbredning i kustlandskapet har länge varit ett orosmoment för skärgårdsborna som sett grönskande holmar förvandlas till sterila landskap och fisken försvinna. Men det var när skarven etablerade sig i Nedre Lagnö naturreservat på den fyra hektar stora Lindholm med sin unika flora och fauna som det gick för långt. Här finns 150-åriga lindar och flera skyddade fågelarter. På ett allmänt möte i S:t Anna skola togs problemet upp då Maria Ovegård också inbjudits.

Hon är miljöanalytiker och forskare vid institutionen för akvariska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet och har även skrivit en avhandling om skarv. Det är fåglarnas spillning som förstör vegetationen. En vuxen skarv äter dessutom 500 gram fisk per dag och utarmar både yrkes- och fritidsfisket. Ett av hennes tips för att mota bort skarven från känsliga områden är just skrämseltaktik. Andra åtgärder är äggprickning eller skyddsjakt.