Föreningen Navet i Havet meddelar att Sankt Anna dagen inte arrangeras i år, tyvärr. Det har varit för osäkert in i det sista och därmed inte möjligt att kunna planera för det i tid. Men vi vill, ser framåt och hoppas på att kunna genomföra det nästa år 2022 istället. Alla verksamheter i Sankt Anna är öppet som vanligt i sommar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.