Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen och ingen annanstans är allemansrätten så djupt rotad som i skärgården med bad, skogspromenader, båt- och friluftsliv. Men med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen. Naturvårdsverket sammanfattar allemansrätten i orden Inte störa – inte förstöra och är den myndighet som handlägger frågor rörande allemansrätten. Ta hand om varandra och naturen.