Ströva i skärgårdsnaturen

Skärgårdsnaturen i Sankt Anna är unik. Visst finns det andra vackra skärgårdar. Men knappast någon annan där du kan uppleva så stor mångfald. Den leende innerskärgården med ädellövskog – alm, lind, lönn, ek, ask, och oxel, där kan du ströva i hagmarker, hägnade med stenmurar som vittnar om sekler av odlarmöda. Det är ett urgammalt kulturlandskap, överallt finns spår av odling. Också långt inne i skogen kan den uppmärksamme spåra odlingslotter, diken och odlingsrösen.
Följ med en utflyktsbåt ut till ytterskärgården och upplev kontrasten. På de vindpinade skären växer knotiga fjällbjörkar och hjortron och andra arter ur fjällfloran. Men du måste ta dig ur bilen för att få de nära naturupplevelserna. Ta med familjen eller vänner, matsäck och utflyktskarta och gå på strövtåg i skärgårdsnaturen. Här några enkla tips:

Eklandskapet runt Djursö och Engelholm

För naturälskare är eklandskapet på Djursö och runt Engelholm givna besöksmål. På Djursö, 4 km från väg 210 har markägaren och länsstyrelsen i samverkan tagit fram ett öppet, ljust landskap med urgamla ekar. Här häll stormän Östgötating vid två tillfällen i början av 1300-talet. Gloholma, den ena av de två stora gårdarna brändes vid rysshärjningarna 1719 och på en huggen sten bakom lagårdarna ristade Djursös gårdsfogde under samma århundrade in intressanta förmaningar.
Strax innan Djursö gård, på en äng ned mot sjön växer Sveriges största ask. Ett mäktigt träd med 9,6 meters omkrets. Under dess väldiga krona kan man lätt föreställa sig asken Yggdrasil, världsträdet inte långt därifrån, ner mot Djursösundet väser ett annat jätteträd, en al med över 6 meters omkrets, också en av landets största.
Ett lika vackert landskap med ädellövskog möter du vi Engelholms säteri, några km före Södra Finnö. Vandra över ön och ut till Torrö över den lilla bron

Espholm – en av de vackraste

Espholm är en av skärgårdens vackraste öar. Här har de ståtliga ädellövskogarna frihuggits. Här finns lindar som beskurits, hamlats, på traditionellt vis. Botanikintresserade hittar här många rara växter.

Vildmark på Norra Finnö

På Norra Finnö finns gott om småvägar öppna för vandrare och cyklister. Som kontrast till ekängarna kan du göra en ”vildmarksvandring” runt Frisksjön, öster om Uvmarö. En stor del av området är naturreservat med gammelskog och alkärr och klippstränder.
Från Tyrislöt går en vacker led ut till Olsön. Från kurvan innan Lövudden går stigen ut till en räcka av holmar. På spänger går man torrskodd mellan öarna ända ut till gamla skutleden, som också kallas Valdermarsleden. Privatskyltarna kan man gå förbi. Det är allemansrätten som gäller.

Paradiset för kanotister

För kanotister är övärlden utanför Missjö, Lammskär och Aspöja något av det vackraste vår skärgård kan uppvisa.

Eldorado för fågelskådaren

Lyft blicken! Sankt Anna är ett eldorado för fågelskådare, fortfarande inte riktigt upptäck. Här kan du med eller utan kikare möta våra största fåglar. Lite varstans kan man se gråhägern sträcka mellan sina kolonier av bon i innerskärgården till fiskevattnen ut mot havet. De är så oskygga att man med roddbåt eller kanot kan smyga sig nära inpå dem, där de orörliga vaktar på fångst.
Havsörnen, som ökar i antal för varje år, har bon på fågelskyddsmärkta holmar, men syns ofta i ytterskärgården. Före och efter häckningen jagar hanen och honan gärna i par. Där en flock kråkor och korpar skränar finns örnar eller andra rovfåglar i närheten. Eleganta flygare som fiskljuse och ängshök kan den uppmärksamme med lite tur också spana in. Ett snabbt ökande inslag i skärgårdsfaunan är grågäss och sädgäss. Under vår- och höstflyttningen betar de på strandängar och åkrar i tusental. Allt fler häckar här, från utskären till långt in i land. Vårt ökända skarvbestånd, inte att förglömma, visar tecken att minska. Havsörnen beskattar skarvens ungar rätt hårt. Något som inte minst ortsbefolkningen uppskattar.

För den botanikintesserade

För botanikintresserade har den rika skärgårdsfloran massor att ge. Ströva längs stränderna och över strandängarna och njut av blomprakten och dofterna. Artrikedomen i ängsmarker och lövlundar är lika stor. Tyvärr har människors kunskap om naturen minskat. För den som vill möta skärgårdsnaturen med öppna, nyfikna ögon finns två behändiga handledningar; Skärgårdens djurliv och Skärgårdens växtvärld, båda skrivna och illustrerade av fotografen Klas- Rune Johansson.
Sist men inte minst – Glöm inte att njuta av lugnet och tystnaden här ute.