Skärgårdslinjen

Med Skärgårdslinjen, som är en verksamhet som stöds gemensamt av de tre skärgårdskommunerna i Östergötland, ges människor möjligheten att under sommaren båtluffa bland öarna i Arkösunds, Sankt Annas och Gryts vackra skärgårdar.

Ni kan besöka öar som Koppparholmarna, Gräsmarö, Ämtö och Harstena. Ni kliver ombord i någon av de tre hamnarna Arkösund, Tyrislöt eller Fyrudden och möjlighet att byta båtlinje finns på ön Harstena.

Skärgårdslinjen består av två linjer:

Röd linje: Arkösund-Tyrislöt-Harstena. Tyrislöt trafikeras alla dagar från den 23 juni till den 29 augusti.

Grön linje: Fyrudden-Harstena. Även Fyrudden trafikeras alla dagar från den 23 juni till den 29 augusti.

För mer info och bokning gå in på: http://www.skargardslinjen.com

Förboka gärna, finns det platser kvar så går det bra att åka med utan förbokning.