Utveckla S:t Anna 2015-2020

I april 2014 bjöd Söderköpings kommun in till en medborgardialog i S:t Anna skola, med anledningen av att skolan till hösten hade ett minskat antal elever. Det kom fram en stor mängd kreativa idéer under dialogen, inte bara kring att utveckla skolan utan hela S:t Anna som bygd. Uppdraget under perioden 2 september-12 december har varit att arbeta i mindre grupper, att ta ovanstående förslag och eventuella tillkommande idéer och forma dem till konkreta planer.

 Klicka här: https://www.soderkoping.se/globalassets/documents/demokrati-och-inflytande/sanktanna-paketet.pdf