Navet i Havet

S:t Anna en plats för många intressen

Vi lever i Sveriges ”kanske” vackraste skärgård, en attraktiv plats för många intressen.

Skärgården ska naturligtvis också utvecklas, men det är viktigt att det sker på ett hållbart vis. Det är därför av största vikt att vi, fastboende och fritidsboende, ser till att våra åsikter förs fram. Om inte vi försöker styra utvecklingen åt rätt håll, kommer andra intressen säkert att ta över.

Vår möjlighet att förhindra detta, är att gemensamt genom ”Navet i Havet” påverka myndigheterna. Tillsammans har vi stora möjligheter att skapa den plats vi vill leva på. Vi är nu inne på vårt 16 verksamhetsår och nyttan är lika stor nu som då.

Navet utvecklar näringslivet

Navet i Havet har genom åren haft en betydande funktion för utvecklingen i Sankt Anna där kärnverksamheten har varit att utveckla och stötta det lokala näringslivet.

Ett starkt lokalt näringsliv får synergieffekter på samtliga andra områden såsom skola, omsorg, service och handel. Ett axplock på sådana åtgärder är t ex hemsidan www.sanktanna.com som ägs och drivs av Navet, det gemensamma varumärket Sankt-Anna produkter, utbildningar inom olika områden såsom t ex turisttyska, företagsbroschyrer, turiststugan samt mycket mer.

Styrelse

Namn Post Adress Telefon E-post
Britta Andersson
Ordförande Vånga 0705-794854 britta@kalvholmenscamping.se
Ingegerd Humby Ledamot Tyrislöt 0733- 968377 ingegerd.humby@gmail.com
Bengt Grip Ledamot Gränsö  0708-751180  bengt.grip@home.se
Håkan Bergström Ledamot Espholm 070-8259178 hakan-bergstrom@spray.se
Lotta Rosell Ledamot Missjö 0121-521 34 roselllotta@hotmail.com
Boel Holgersson Ledamot  Lagnö  0733-300223  boelholgersson@gmail.com
Lisbeth Andersson Stengård Ledamot Gränsö 0121-121 82 lisbeth.andersson.stengard@gmail.com
Bengt Almkvist Ledamot Missjö 0121-521 22 bengt.almkvist@uvmarohamn.se
Barbro Mellqvist Ledamot  Edgards 0702-044554  edgardspalagno@gmail.com

Stadgar

Navets stadgar 2011

Protokoll

2016