Söderköping S:t Anna Församling

Söderköping S:t Anna församling är en gemenskap som vill stå öppen, normbrytande och välkomnande för alla som vill. Vi delar våra upplevelser av livet och av Gud genom samtal och levande gudstjänster med varierande ord, uttryck och musik. Vi vill försöka se människan vid sidan om oss med kärlekens och äkthetens blick. Vi vill leva i medmänskliga handlingar och förstår att vi lever för varandra genom att ge och att ta emot.

Klicka på länken för mer information: https://www.svenskakyrkan.se/soderkoping