Kustbevakningen i Sankt Anna

 

Kustbevakningen för hela Östergötlands skärgård är stationerad i Gryt.

Kontaktuppgifter:
Kustbevakningen
Ks Gryt
610 42 Gryt
Tfn: 0123-292 70

Verksamhet

Kustbevakningens verksamhet styrs till stor del av årstiderna. På sommaren arbetar man mycket med sjötrafikövervakning, naturskydd m.m. Vintertid övergår det mer till fiske-, gräns-, jakt- och tullövervakning. På stationen i Gryt har man 10 st Kustbevakare anställda och förfogar över 2 fartyg och en svävare.

Enheter: KBV 305, övervakningsfartyg, KBV 412, arbetsbåt 90 E.