Nartorp-Börrums Hembygdsförening

Nartorp-Börrums Hembygdsförening är en sammanslutning av vänner till bygden, som vill arbeta för att öka kunskapen om och förståelsen för bygdens natur, odling och kultur, i såväl nutid som i det förgångna. Föreningen bildades 1979 och antalet medlemmar är ca. 100 st.

Vår hembygdsgård Malmkullen har under årens lopp renoverats med ideella krafter från våra medlemmar. Hembygdsgården kan även hyras för privat bruk. Vår förening är aktiv och bjuder på en mängd aktiviteter under året. Dessutom arrangeras diverse studiecirklar inom olika ämnen.

För mer info: www.nartorp.se