Nartorp – Börrums Hembygdsförening

Nartorp – Börrums Hembygdsförening är en sammanslutning av vänner till bygden, som vill arbeta för att öka kunskapen om och förståelsen för bygdens natur, odling och kultur, i såväl nutid som i det förgångna. Föreningen vill verka för att detta syfte uppnås genom att skapa social gemenskap inom bygden och genom samarbete med enskilda, föreningar och myndigheter. Föreningen bildades 1979 och antalet medlemmar är ca. 100 st.

Vår hembygdsgård Malmkullen har under årens lopp renoverats med ideella krafter från våra medlemmar. I lokalen finns även ett litet museum som innehåller en mängd gåvor såsom gamla skog- och jordbruksredskap, fiske- och gruvhanteringsredskap, möbler, böcker och gamla fotografier som har skänkts till föreningen. Du får gärna skänka saker till vår loppmarknad, bidrag emottages tacksamt.

Hembygdsgården kan även hyras för privat bruk. För bokning ring Sune Didriksson tel: 0121-411 75. Barn- och ungdomsverksamhet får bedrivas gratis i hembygdsgården under föräldrars ansvar och medverkan.

Vår förening är aktiv och bjuder på en mängd aktiviteter under året. Dessutom arrangeras diverse studiecirklar inom olika ämnen.

För mer info www.nartorp.se