Båtplatser

Besebo småbåtshamn

Kämpen Fastighetsförvaltning förvaltar en fin och välskött hamn i Besebo vid Norra Finnö. Vi har ca 100 båplatser till förfogande för både större och mindre båtar.

Telefon: 011-369300, 0706-36 93 01
Hemsida: www.kampen-stille.com/
Kustbyggarnas båtplatser Finnkroken

Vår småbåtshamn vid Finnkroken, ligger väl skyddad och alla platser har Y-bommar. Parkering finns i direkt anslutning till bryggorna.
Finnkroken är beläget i S:t Annas vackra skärgård nära gränsen till Gryts skärgård.
Avstånd från Valdemarsvik: 2,9 mil
Avstånd från Norrköping: 6,3 mil
Avstånd från Linköping: 9,5 mil

Kontaktperson: Lars Blomqvist
Telefon: 0121-610 32, 0706-618587
Hemsida: www.kustbyggarna.com/batplatser.html
Lagret i Sankt Anna

NY HALL I SANDEN PÅ NORRA FINNÖ MED VINTERFÖRVARING AV BÅTAR
Hallen på 325 kvm är klar för att tas i bruk och ligger på infarten till Sanden på f.d Fohgelbergs gamla bygglager. Den är anpassad för båt och bilförvaring, inom inhängnat område med larm och kamerabevakning. Den har byggts av tre fasta boende i Sanden, vilket gör att vi får en daglig naturlig bevakning av området.
Är Ni intresserade eller har funderingar - kontakta oss gärna!
Lasse Fohgelberg, Michael Knutsson, Kjell Helbro
Du kan också gå in på vår hemsida: www.lagretisanktanna.se
Kontaktinformation: E-postadress: info@lagretisanktanna.se
Mobil nr: Lasse 0706 205750, Michael 0738 352018, Kjell 0708 231415

Kontaktperson: Lasse Fohgelberg, Michael Knutsson, Kjell Helbro
Telefon: Lasse 0706 205750, Michael 0738 352018, Kjell 0708 231415
Hemsida: www.lagretisanktanna.se
Sankt Anna Handel

Våra bryggplatser med bommar, grind och bra parkering finns vid Lagnöbron. El och vatten finns på bryggan. Lätt att ta sig ut, bra väg med 210:an och snart ute i skärgården. Ramp finns för sjösättning.

Telefon: 0121-510 95, 0732-476787
Hemsida: www.sahandel.se
Skärgårdsbyn Mon

Mons båthamn har ett 100-tal platser med y-bommar. Här har ni tillgång till servicehus, restauranger, lanthandel och parkering. Vi har även viss vinteruppställning.

Telefon: +46 (0)121-51133
Hemsida: www.skargardsbyn.se
Stegeborgs Hamn

Vi har 350 platser som hyrs ut säsongsvis. De flesta vid flytbrygga med y-bommar för förtöjning. Vatten finns tillgängligt på alla bryggor. El på de flesta.

Telefon: 0121-42001
Hemsida: www.stegeborg.se
Tyrislöts Camping

På Norra delen av Tyrislöt i anslutning till Badplatsen finns denna småbåtshamn med ca 60st båtplatser. Samtliga platser är försedda med Y-bommar. Hamnen ligger väldigt skyddat från alla vindriktningar.

Telefon: 0121-520 21, 0708-561985
Hemsida: www.tyrislotcamping.se
Tyrislöts sommarlanthandel & bensinstation

Vår brygga ligger i S:t Anna ytterskärgård , vid Finnfjärden. Vi har 6 Y-bommar och c:a 10 vanliga bryggplatser .Endast för båtar under 6 m. Nära till massor av vackra öar för bad och fiske. WC och Dusch. Lanthandel och Sjömack. Bra parkeringsplatser.

Telefon: 0708-23 46 37 eller 0121-520 27
Hemsida: www.stannakajak.se
Uvmarö Hamn

Hamnen har ett åttiotal platser. Platserna har y-bommar och några få med akterboj. Hamnen ligger i en djup vik, omgiven av berg är den mycket skyddad från hårda vindar och stormande vatten. El och färskvatten finns tillgängligt i hamnen och bryggorna har belysning. Stor parkeringsplats finns också. Stor vinterförvaring av båtar. Vi lyfter med egen truck och ni kan välja tider för torrsättning och sjösättning. Bottentvätt över spolplatta med rening. Service och reparationer.

Telefon: 0121-521 22 eller 070- 346 54 02
Hemsida: www.uvmarohamn.se