Fiske

Besök gärna hemsidan Svenska fiskeregler, som publiceras av Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten samt Jordbruksverket i samarbete. Här kan du ta enkelt del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i Sankt Anna.