Sankt Anna Hembygdsförening

Sankt Anna Hembygdsförening arbetar ideellt, opolitiskt och religiöst obundet och har som övergripande målsättning att bevara och levandegöra det värdefulla i bygdens traditionsarv och historia.
I detta syfte vill föreningen

Stärka gemenskapen i vårt skärgårdsområde
Verka för att tillvarata och vårda traditioner och miljöer
Med ekologisk grundsyn verka för aktiv och levande skärgård

Föreningen bildades 1990 och har närmare 500 medlemmar såväl fast- som sommarboende samt många med anknytning till Sankt Anna och som vill behålla kontakten med bygden. Under de år som förflutit sedan föreningen bildades har rått stor aktivitet. Den största satsningen och det största projektet är givetvis byggandet av Sankt Anna skärgårdsmuseum, som påbörjades 1998 och invigdes år 2000.

Årligen företas ett par båtutflykter inom vårt skärgårdsområde, där olika öar besöks och där historien möter nutiden och ger en fördjupad kunskap om livet och miljön i en utpräglad skärgårdskommun. Ett samarbete med skolan har pågått sedan föreningens start. Museet, som är öppet från midsommar och fram till andra halvan av augusti, kräver en stor arbetsinsats av medlemmarna. Regelbundet bygger man också upp en utställning kring ett tema. Föreningens senaste projekt är Natur-och kulturstigen med start vid museet. Sankt Anna Hembygdsförening har också rönt en del uppmärksamhet utanför Sankt Anna. År 2001 fick föreningen Östergötlands Fornminnes- och Museiförenings diplom och år 2007 Söderköpings kommuns kulturpris.

Vid frågor: Tag kontakt med någon i styrelsen, se vår hemsida: www.hembygd.se/sankt-anna                                                                             Välkommen som medlem i vår förening, anmälan sker också via hemsidan.

Vid gruppbokning med guidning på Skärgårdsmuseet: Förfrågningar Boel Holgersson tel: 0733-300 223 e-post: boelholgersson@gmail.com