Röda korset i Sankt Anna.

Sankt Anna Rödakorskrets bildades som egen krets år 1951.

Efter beslut på Rödakorsets riksstämma 2019 om att det bara ska finnas en krets i varje kommun har vi tagit beslut om att bilda Sankt Anna Rödakorsgrupp. Vi är nu underställda Söderköpingskretsen. Vår grupp har en representant i styrelsen för Söderköpingskretsen. Ett bra samarbete är nu igång mellan krets och grupp.

Sankt Anna Rödakorsgrupp har i och med detta ingen egen styrelse. Däremot är vi en grupp som kommer fortsätta med att arbeta för Röda korsets uppdrag, som att förhindra och lindra mänskligt lidande både globalt, nationellt och lokalt. I uppdraget ingår också att skydda liv och hälsa samt att arbeta för humanitet.

Vi kommer att fortsätta och arrangera lokala Rödakorsaktiviteter.

Du är välkommen att delta i vårt arbete i Sankt Anna.

Kontaktperson för Sankt Anna Rödakorsgrupp är:

Irene Karlsson

Mobiltelefon: 0737 59 57 04

E-post: irenebrata@outlook.com

Med ett medlemskap i Röda korset bidrar Du till en bättre värld.