Röda Korset i Sankt Anna

Sankt Anna rödakorskrets bildades som egen krets år 1951. Vi är idag ca. 85 medlemmar varav ett 20-tal arbetar som frivilliga. Vi behöver bli fler! Därför är också medlemsvärvning en del av Röda Korsets verksamhet. Som medlem bidrar du till, att vi kan fortsätta att arbeta för en bättre värld. Du är välkommen såväl aktiv, som passiv stödjande medlem.

Inom ramen för Röda Korsets generella uppdrag att förhindra och lindra mänskligt lidande var det än uppstår och vem det än drabbar, skydda liv och hälsa och arbeta för humanitet bedriver vi i Sankt Anna rödakorskrets vår verksamhet.

Exempel på vår verksamhet:

  • Lokalstämma i febr. – mars
  • Medverkar under Nationaldagen på Sankt Anna skola
  • Aktiviteter på Sankt Annadagen: lotterier, tombola, loppis, brödförsäljning, ”Linneskåpet” med secondhandförsäljning. Vinstutdelning på sommarlotteriet.
  • Höstlunch för pensionärer
  • Representanter i POSUM-gruppen vilken samordnas av kommunen och skall vara till hjälp vid en katastrof eller liknande.

Exempel på utbildningar:

  • Första hjälpen kurs och hjärt- och lungräddning.
  • Barnolycksfallskurs för föräldrar.
  • Styrelsemedlemmar utbildas regelbundet i ”Kris och medmänskligt stöd” i syfte att också ingå i kommunens krisberedskap.

Insamlingar:

De medel som insamlas vid de olika aktiviteterna går till Röda Korsets internationella och nationella verksamhet.

Vid lokalstämman 2018 fördelades insamlade medel 30 000 kr enligt följande:

Katastrofhjälpen även nationellt 20 000 kr
Planerade humanitära insatser 5 000 kr
Hälsa och medmänsklighet 2 000 kr
Från utsatthet till trygghet 3 000 kr

Vi tar tacksamt emot gåvor, vinster till våra lotterier, saker till vår loppmarknad och secondhandförsäljning.

Tag kontakt med någon i styrelsen för medlemskap eller frågor.

Styrelse:

Namn Hemtelefon Mobiltelefon Mailadress
Iréne Karlsson 0121-401 58 0737-59 57 04 irenebrata@outlook.com
Ann Malmstedt 0121-513 30 0708-18 92 61 annmalms@gmail.com
Ingegerd Rahm 0121-106 26 0703-19 95 96 ingegerdrahm@hotmail.com
Gunilla Norén 0708-75 22 85 gunilla.noren@kreativprod.se
Lena Karlström 0703-31 58 78 karlstrom.lm@gmail.com
Solveig Grönfors 0121-511 78 0706-48 28 83 gronfors@tele2.se

Varmt välkomna att delta i vårt arbete med att samla in medel att dela ut till behövande nationellt och internationellt!