Sjöräddningen

Sjöräddningssällskapet för Sankt Anna är sedan grundandet 1995 stationerad i Arkösund. RS Arkösund har 26 frivilliga som arbetar idéelt med ett enda syfte – att rädda liv till sjöss. 15 minuter efter ett larm ska RS frivilliga vara på väg ut ur hamnen, och inom en timme ska de nå den nödställde. Det ställer stora krav på både besättning, utrustning och placeringen av våra stationer.

Sjöräddningssällskapet utför 70% av all sjöräddning i Sverige helt utan bidrag från staten. Samtliga sjöräddare genomgår en rad utbildningar för att vara kvalificerade för uppdraget, varav ca 3 veckor per år läggs för kontinuerlig vidareutbildning.

Kontaktuppgifter:

 

Telefon: 031-761 42 26
Jourtelefon: 0705-80 81 24
E-post: rs.arkosund@ssrs.se
Upplysningsman: Göran Johansson
Hemsida www.sjoraddning.se/arkosund

       

Foto: Sjöräddningssällskapet