Sjötransporter

Emils Sjötransporter

Jag kör det mesta i skärgården såsom maskiner, hus, jord, grus med mera. Min nya färja lastar 80 ton. Välkomna att beställa din sjötransport.

Kontaktperson: Emil Bergström
Telefon: 0709-603 675
Gräsmarö Skärgårdstjänst

räsmarö Skärgårdstjänsts specialitet är bryggor och hamnanläggningar. Till vår tjänst står en omfattande och välanpassad maskinpark. Vi kan visa upp ett stort antal referensbyggen, bl a på Harstena och Gräsmarö. Vi utför även tunga sjötransporter av t ex materiel till byggen - grus, singel, virke med mera.

Telefon: 0123-420 18, 0708-39 63 44
Hemsida: www.grasmaro.nu
Kallsö såg & båtcharter

Vi utför tunga sjötransporter med Kallsö Ful som kan frakta det mesta ända upp till 40 ton som t ex djur, skogsmaskiner, byggmaterial, grus, timmer mm. Bara det är isfritt.

Telefon: 0121-51315, 0709-14 70 78
Hemsida: www.kallsobatcharter.se
Uvmarö Hamn

Vi åtager oss sjötransporter av maskiner, material och skrymmande gods i hela Östergötlands skärgård. Även bogseringsuppdrag och stöd vid entreprenadarbeten. Vi kan ta emot, lasta och lossa gods i vår egen hamn i Uvmarö.

Kontakt: 0121-52122 mail: info@uvmarohamn.se

Telefon: 0121- 521 22, 070-346 54 02
Hemsida: www.uvmarohamn.se