Sankt Anna skolas föräldraförening

Föreningen som funnits i flera decennier arbetar med frågor kring verksamheten i såväl skolan som i förskolan och fritidshemmet i Sankt Anna. På olika sätt bidrar vi till barnens trivsel, som t e x genom lekmaterial, frukt vid skolstarten, resor till utflykter och prenumeration av tidningen Kamratposten. Vi anordnar även lovaktiviteter och andra arrangemang under skolåret, exempelvis disco. Medlemsavgiften är 0 kr per familj.

Sedan flera år driver vi även så kallad föräldramedverkan på skolan, vilket innebär att man som förälder (eller mor/farförälder) får medverka eller delta i skolan under en hel eller halvdag. Det är ett tillfälle där barnen kan lära sig av andra vuxna och de vuxna i sin tur kan lära känna de andra barnen i skolan samt följa det pedagogiska arbetet på nära håll.

Styrelsen:

Ordförande: Magdalena Asplund 0730-327998

Kassör: Peter Falkemar
Sekreterare: Hans Werthén
Ledamot: Joakim Johansson

Ledamot: Maria Lindström

Ledamot: Åsa Sjöberg
Ledamot: Cim Johansson Tollstoy
Ledamot: Kim Svedjekrans Lindroos
Suppleant: Nina Karlsson
Suppleant: Rebecca Rahm Rosell

Kontakt: sanktannaforaldraforening@gmail.com