Sankt Anna skolas föräldraförening

Föreningen som funnits i flera decennier arbetar med frågor kring verksamheten i såväl skolan som i förskolan och fritidshemmet i Sankt Anna. På olika sätt bidrar vi till barnens trivsel, som t e x genom lekmaterial, frukt vid skolstarten, resor till utflykter och prenumeration av tidningen Kamratposten. Vi anordnar även lovaktiviteter och andra arrangemang under skolåret, exempelvis disco. Medlemsavgiften är 0 kr per familj.

Sedan flera år driver vi även så kallad föräldramedverkan på skolan, vilket innebär att man som förälder (eller mor/farförälder) får medverka eller delta i skolan under en hel eller halvdag. Det är ett tillfälle där barnen kan lära sig av andra vuxna och de vuxna i sin tur kan lära känna de andra barnen i skolan samt följa det pedagogiska arbetet på nära håll.

Tillsammans med föreningen Sankt Annabygden ansvarar föräldraföreningen för viss skötsel och underhåll av idrottsplatsen på skolans område. Vi anordnar arbetsdagar där vi samtidigt får möjligheten att umgås och fika tillsammans.

Styrelsen:

Ordförande: Magdalena Asplund 0730327998

Kassör: Peter Falkemar
Sekreterare: Hans Werthén
Ledamot: Joakim Johansson

Ledamot: Maria Lindström

Ledamot: Åsa Sjöberg
Ledamot: Cim Johansson Tollstoy
Ledamot: Kim Svedjekrans Lindroos
Suppleant: Nina Karlsson
Suppleant: Rebecca Rahm Rosell

Kontakt: sanktannaforaldraforening@gmail.com