Sankt Anna skolas föräldraförening

Föreningen som funnits i flera decennier arbetar med frågor kring verksamheten i såväl skolan som i förskolan och fritidshemmet i Sankt Anna. På olika sätt bidrar vi till barnens trivsel, som t e x genom lekmaterial, frukt vid skolstarten, resor till utflykter och prenumeration av tidningen Kamratposten. Vi anordnar även lovaktiviteter och andra arrangemang under skolåret, exempelvis disco. Medlemsavgiften är på 100kr per familj.

Sedan flera år driver vi även så kallad föräldramedverkan på skolan, vilket innebär att man som förälder (eller mor/farförälder) får medverka eller delta i skolan under en hel eller halvdag. Det är ett tillfälle där barnen kan lära sig av andra vuxna och de vuxna i sin tur kan lära känna de andra barnen i skolan samt följa det pedagogiska arbetet på nära håll.

Tillsammans med föreningen Sankt Annabygden ansvarar föräldraföreningen för viss skötsel och underhåll av idrottsplatsen på skolans område. Vi anordnar arbetsdagar där vi samtidigt får möjligheten att umgås och fika tillsammans.

Verksamhetsåret 2013/2014 var ett suveränt år! Vi ordnade ett fartfyllt höstdisco för alla elever på skolan, vi deltog aktivt i frågan kring lokalbytet för fritidshemmet som från och med hösten 2014 fick nya lokaler uppe i skolan så att förskolan fick lite mer plats för det ökade barnantalet. Det som vi är mest stolta över från året är det kalasartade nationaldagsfirandet med over 1000 besökare, som vi tillsammans med andra föreningar på bygden sydde ihop. Vi hoppas att detta kommer att bli en tradition för bygden och att vi får möjligheten att delta i arrangemanget även i framtiden. Dagen var speciell även för skolan, då skolan hade öppet hus och många nyfikna familjer fick möjligheten att bekanta sig med vår fantastiska skola.

Nu styr vi med nya tag in i ett nytt verksamhetsår 2014/2015 och lägger stora planer för det kommande året. Vi vill bland annat fokusera lite mer på förskolans barn gentemot tidigare år och planerar att ordna mini-disco och även någon form av föräldramedverkan som kan passa förskolan. Vi kommer även att ordna ett disco för skolan. Någon form av sportlovs aktivitet planerar vi också på och så vill vi ordna en lärorik utflykt för skolans barn i vår. Läsårets möten hålls i skolans lokaler och är fastslagna till klockan 18:30 den 26 nov, 21 jan, 18 mars samt den 6 maj (datum kan ev. ändras) och alla är välkomna på våra möten med idéer som kan gynna barnen och bygden!

Styrelsen:

Ordförande: Nina Karlsson, 076-0439073
Kassör: Lisa Larnemark Schultzberg
Sekreterare: Ingrid Johansson
Ledamot: Peter Falkemar
Ledamot: Agneta Odenstam Franzén
Ledamot: Kim Svedjekrans Lindroos
Suppleant: Sofie Åkesson
Suppleant: Veronica Gustafsson

Kontakt:sanktannaforaldraforening@gmail.com