Urmakeri

Urverkstan i Sankt Anna - Lagnö

Urverkstan i Sankt Anna är ett företag som, precis som det låter, driver ett urmakeri ute i skärgården.

I urmakeriet arbetar vi med service och reparationer av allt från stora golvur till små armbandsur. Batteribyten till mer utförliga reparationer och restaureringar. Vi lämnar alltid kostnadsförslag på lite större arbeten. Vi lämnar normalt 2 års garanti på utförda service-, reparations- och renoveringsarbeten.
Vi är certifierat servicecenter för bland annat Omega.

Kontaktperson: Bernhard och Jessica Schmidt
Telefon: 0730 297171
Hemsida: www.urverkstan.se