Drivmedel

I skärgården finns det tre ”mackar” varav två stycken ligger i anslutning till sjön. På sommaren råder det full aktivetet både på land och till sjöss varför ett stort behov av drivmedel finns. Även på vintern rådet det aktivietet när t ex svävare, bilar, skotrar och motorsågar ska förses med drivmedel.

Qstar Bottna Handlar´n

I anslutning till Bottna Handlar´n ligger denna självbemanningsstation. Den är öppen alla dagar året runt och tillhandahåller 95 oktan samt Diesel.

Kontaktperson: Bottna Handlar´n
Telefon: 0121-262200
Hemsida: www.qstar.se
Sankt Anna Handel

En riktig sjömack som fyller 53 år nu och här kan du även tanka bilen. Vi har fartygsdiesel, ren diesel utan RME, och 98 oktan bensin (går bra att blanda med 95) Olja främst till båtar o standard för bil. GB glass, godis och läsk. Båt- och fisketillbehör. GASOL. Färskvatten för dig som tankar.

Telefon: 0121-510 95, 0732-476787
Hemsida: www.sahandel.se
Tyrislöts sommarlanthandel & bensinstation

Vi har haft försäljning av bränsle alltsedan 1950-talet här i Tyrislöt (Esso / Statoil). Hos oss kan ni tanka 95 oktan och diesel. Vi säljer dessutom oljor, gasol och lysfotogen (i dunk) och diverse bränslen för spritkök och lyktor mm. Vi har kortterminal.

Leverantör: Q-Star

Telefon: 0121-52027 eller 0708 23 46 37
Hemsida: www.stannakajak.se