Drivmedel

I skärgården finns det tre ”mackar” varav två stycken ligger i anslutning till sjön. På sommaren råder det full aktivetet både på land och till sjöss varför ett stort behov av drivmedel finns. Även på vintern rådet det aktivietet när t ex svävare, bilar, skotrar och motorsågar ska förses med drivmedel.

Qstar Bottna Handlar´n

I anslutning till Bottna Handlar´n ligger denna självbemanningsstation. Den är öppen alla dagar året runt och tillhandahåller 95 oktan samt Diesel.

Kontaktperson: Bottna Handlar´n
Telefon: 0121-262200
Hemsida: www.qstar.se
Sankt Anna Handel

Hos oss finns bensin, fartygsdiesel, ren diesel utan rme, gasol, olja m m.
Fisketillbehör. Nytt för 2017 är att webbutik www.byggplast.se är kopplad
till oss med 7092 båttillbehör. På fredagarna kan du hämta fraktfritt i vår mack allt du kan behöva till din båt.

Telefon: 0121-510 95
Hemsida: www.sahandel.se
Tyrislöts sommarlanthandel & bensinstation

Vi har haft försäljning av bränsle alltsedan 1950-talet här i Tyrislöt (Esso / Statoil). Hos oss kan ni tanka 95 oktan och diesel. Vi säljer dessutom oljor, gasol och lysfotogen (i dunk) och diverse bränslen för spritkök och lyktor mm. Vi har kortterminal.

Leverantör: Q-Star

Telefon: 0121-52027 eller 0708 23 46 37
Hemsida: www.stannakajak.se