Strövtåg i skärgården

Det är inte svårt att på egen hand hitta vägar och stigar. Gröna kartan är en utmärkt vägvisare och på Turistinformationen finns all information.

Tyrislöt

Välkommen till den nya Natur- och kulturstigen i Tyrislöt, Sankt Anna. Vandringen som är ca 2,5 km lång startar vid Skärgårdsmuseet och går delvis på väg och delvis på stigar i vacker natur. Vid museet finns en stor informationstavla. Där finns också en broschyr med karta. Längs den uppmarkerade leden finns informationstavlor, där du kan läsa mer om det som finns längs leden. Du kommer också in i en beteshage. Rör dig lugnt, så att djuren inte blir störda. Glöm inte att koppla hunden. Ungefär halvvägs på leden finns en rastplats. Du är välkommen till Natur-och kulturstigen i Tyrislöt under alla årstider.Natur-och kulturstigen har framtagits i Sankt Anna Hembygdsförenings regi i samarbete med Söderköpings kommun i ett s.k. LONA-projekt. Denna naturvårdsatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Östergötland.

Nedre Lagnö

I anslutning till Turistinformationen finns en vacker strandängspromenad på 800 meter, tillgänglig för rullstol och barnvagn. På halva sträckan finns en liten utsiktplats/fågeltorn med vy över strandäng, den intilliggande backiga hagen och havet. Informationsskyltar berättar med text och bild om fåglar, insekter och växter i området.

Den norra skogsstigen på 1200 meter är kuperad och inte tillgänglig med rullstol eller barnvagn. Stigen slingrar sig genom olika naturtyper med hällmarkskog, låga knotiga tallar, lav och ljung. I de fuktiga sänkorna växer granskog med blåbär och mossor, blandskog med svamp och blommande växter.
Strandängarna och ön Lindholm i naturreservatet tillhör det mest värdefulla och artrika i S:t Anna. Här finns en flora med flera sällsynta arter och ett rikt fågelliv. Nära strandängen finns en mycket artrik torräng som saknar motstycke i skärgården. På ön Lindholm direkt söder om strandängen finns en större hägerkoloni.

Tjärholm med omnejd

Tjärholm är kanske vår vackraste by. Vägen dit, med avtagsväg strax efter Sankt Anna kyrka, slingrar ner mot vattnet. Byn ligger på två öar med broförbindelse och är vackert omsluten av vatten. Sekelskifteshus klättrar uppför sluttningarna. Den gamla ångbåtsbryggan är en bra utsiktsplats. De två vita husen på vikens norra sida har varit lanthandel och magasin. Där ovanför ligger Tjärholmsberget med hänförande utsikt. Perfekt plats för fika eller picnic-. Tjärholm har en intressant historia. Här fanns poststation, kvarn, smedja, urmakare, åkeri och handeln. De vita passagerarbåtarna med gods och passagerare från Söderköping och Norrköping lade till vid ångbåtsbryggan.

Herrborum & Sankt Anna gamla kyrka

Sankt Anna gamla kyrka är väl värd ett besök. Den byggdes på 1300-talet som sjöfararkapell. Långt fram i tiden förtöjde kyrkobesökarna sina båtar vid kyrkmuren. Med ökad folkmängd blev kapellet för litet och fick förfalla och tjänade till slut som sommarstall för korna. Den eldsjäl som för egna pengar bad att få återställa ruinen fick nej i alla instanser. Istället byggde han då en mindre replik Capella Ecumenica på sin ö Gärsholm. Men så småningom blev en del av kapellet restaurerat. Sommartid ges musikkvällar. Kapellet ärockså en populär vigselkyrka .

Vandra gärna vidare utefter viken mot udden Snäcknäset. Namnet vittnar om att medeltidens handels-skepp, snäckor och bussor, lade till här. På de två krogarna invid kyrkan gavs mat och dryckför besättningarna. Den som vill besöka Herrborum fortsätter vägen fram en dryg kilometer. Efter riksbekante greve Stenbocks död förvaltas herrgården av yngre anförvanter. Att promenera hit är bäst, eftersom fordonstrafik är förbjuden.

Uggelö

En fin vandring går till Uggelö. Den börjar vid mobilmasten invid väg 210. Över strandängar och en bro går vägen ut till den vackra ön. De urgamla ekarna och blomprakten ger god lön för mödan.

Sandens byväg

I Sandens by, ovanför badet, börjar en byväg som slingrar sig upp till väg 210. Följ den tillbaka till Gränsö och Sanden. Här möter du gårdar med djur och välhävdade ekhagar omgivna av stengärsgårdar.

Uvmarö

En vandring till Uvmarö och vidare mot Skålvik ger sköna naturupplevelser. Uppe på skogen ligger Frisksjön med absolut rent vatten. Möt vildmarken, kryssa mellan kärr och mossar och njut av tystnaden.

Mot Olsön

En vandringsled utgår från Tyrislöt mot gården Lövudden. Vid kurvan innan gården börjar leden ut mot Olsund. Genom hagar, över broar mellan öarna, över berg och genom blommande dalsänkor går vandringen ut mot Olsön. De olagliga privatiseringsskyltarna bör inte skrämma dig från att nå klipporna vid Olsundet. Valdemarleden, som segelleden döpts till, ligger här för dina fötter.