Kyrkor i Sankt Anna

Sankt Anna Kyrka

Sankt Anna kyrka är en kyrkobyggnad i Söderköpings kommun, Hammarkinds härad, Östergötland. Kyrkan ligger 3 mil sydost om Söderköping i Sankt Anna kyrkby där även skola och förskola finns. Kyrkan uppfördes på 1820-talet och har fått sitt namn efter gamla Sankt Anna kyrka. Under år 1996 restaurerades kyrkan exteriört och interiört, tornet och fasaderna har gräddvit färg.

Sankt Anna Gamla Kyrka

Det var på 1300-talet som kapellet Sancte Annae in Scopulis uppfördes på det smala näset mellan Slätbaken och Gropviken. Kapellet helgades åt sjöfararnas helgon Sankta Anna, Marias mor. Liksom kyrkan i Skällvik låg den direkt intill vattnet. Man band sina båtar i järnringarna i kyrkomuren. Men kapellet fick ingen egen präst. Så gudstjänster firades där endast vid de få tillfällen per år då prästen i moderförsamlingen Skällvik kom dit ut.

Capella Ecumenica Sanctae Annae in scopulis

Kapellet på Västra Gärsholmen är ett verk av S:t Anna-sonen Hilding Bielkhammar. Hösten 1958 började Hilding tillsammans med sin familj och många vänner att bära gråsten från öns stränder upp till berget, där kapellet skulle stå. Det lilla kapellet på Västra Gärsholmen invigdes på Kristi Himmelsfärdsdagen 1965 av dåvarande biskopen i Linköping, Ragnar Askmark.

Börrums kyrka

Socknen bildades år 1718 som kapellförsamling (annex) till Mogata och fick då heta S:t Peders socken och kyrka. Kyrkan uppfördes sama  år av arrendatorn på Hösterum, Magnus Olof Wahrling och marken hade skänkts 1677 till begravningsplats av assessorskan Wendela Rosenhielm f Canterstierna på Börrums gård. Då hade man i nära nittio år hållit gudstjänst  i en sal på denna gård. Kyrkan av timmer fick en enkel rektangulär form med tak av spån. Inredningen blev också mycket enkel med altarbord och en oansenlig predikstol. Restaureringen 1960 – 61 omfattade takets täckning med ny spån liksom klockstapeln. Tio år tidigare hade elvärme installerats. Öster om kyrkan ligger ett gravkor, som uppfördes 1752 för att hysa assessor Gustaf Adolf Forss och hans maka Vendla Catharina Rosenhielm på Börrums gård.

Skällviks Kyrka

Skällviks kyrka är byggd på pålar på en låglänt del av Slätbakens södra strand. Det nära grannskapet till Stegeborg har under gångna sekler varit av stor betydelse. Flera av slottets kungliga och furstliga innehavare ha ägnat kyrkan stort intresse. Från första hälften av 1300-talet härstammer den 15,7 m breda och 28,5 m långa, till planen rektangulära långhuskyrka, vars yttermurar av gråsten vid en ombyggnad på 1590-talet med sänkt höjd kommo att utnyttjas till att ingå i den nuvarande kyrkan. Skällviks kyrka en nordisk avläggare. Det är Johan III, som låtit tillämpa dessa på kontinenten aktuella stilströmningarna vid den åren 1590-93 företagna ombyggnaden av kyrkan.