Skärgårdsmuseum

Skärgårdsmuseet som ägs och drivs av Sankt Anna Hembygdsförening ligger i Tyrislöt. Museet skildrar skärgårdsbornas levnadsvillkor i gången tid och ger också utblickar och information om dagens möjligheter att leva och verka i skärgården.

Huvudtema är givetvis fisket. Bruksbåtar som roddsump, segelöka och notöka visas liksom olika fiskemetoder. Här berättas också om sjöfågeljakt och andra fångstsätt. Skärgårdsjordbrukets enkla redskap, visthusbod och kök visas också.

Inne i lokalen har byggts en sjöbod och ett sköve som förstärker upplevelsen. Det berättas också om skutor och bruksbåtar samt de båtar som fraktade gods och passagerare. Ett bildmaterial visar också vardagsarbetet i skärgården.

Sommaren 2023 är museet öppet tor-sön kl.12.00-17.00 till och med söndagen 13 aug. Därefter öppet lör-sön kl. 12.00-17.00 augusti ut samt under Östgötadagarna.

Sommarens temautställning: Skärgårdens nyttoväxter

Entré: 40 kr/person   Barn under 13 år gratis.

Förfrågningar Boel Holgersson tel: 0733-300 223 och e-post: boelholgersson@gmail.com

Vid museet startar en trevlig Natur-och kulturstig, ca 2,5 km lång med rastplatser under vägen.

Varmt välkommen till Skärgårdsmuseet även denna sommar hälsar Sankt Anna Hembygdsförening!