Skärgårdsmuseum

Skärgårdsmuseet som ägs och drivs av Sankt Anna Hembygdsförening ligger i Tyrislöt. Museet skildrar skärgårdsbornas levnadsvillkor i gången tid och ger också utblickar och information om dagens möjligheter att leva och verka i skärgården.

Huvudtema är givetvis fisket. Bruksbåtar som roddsump, segelöka och notöka visas liksom olika fiskemetoder. Här berättas också om sjöfågeljakt och andra fångstsätt. Skärgårdsjordbrukets enkla redskap, visthusbod och kök visas också.

Inne i lokalen har byggts en sjöbod och ett sköve som förstärker upplevelsen. Det berättas också om skutor och bruksbåtar samt de båtar som fraktade gods och passagerare. Ett bildmaterial visar också vardagsarbetet i skärgården.

Den 22 juni kl.12.00 – 17.00 – Skärgårdsmuseet öppnar för säsongen

Temautställning: Skärgårdspensionat under 100 år.

Skärgårdsmuseet är öppet 22 juni-18 aug. helger 24 aug.- 1 sept. kl.12.00-17.00

Östgötadagarna den 7-8 sept kl.11.00-16.00.

Entré: 25 kr. Barn under 13 år gratis.

Gruppbesök kan bokas under maj – september.

Förfrågningar Boel Holgersson tel: 0733-300 223

e-post: boelholgersson@gmail.com

Vid museet startar en trevlig Natur-och kulturstig, ca 2,5 km lång med rastplatser under vägen.

Varmt välkommen hälsar Sankt Anna Hembygdsförening.
Sankt Annadagen 20 juli Museet är öppet kl. 11.00 – 16.00.