Under hösten 2021 startar Navet i Havet en föreläsningsserie om skärgården i samarbete med Sankt Anna hembygdsförening, Studieförbundet Vuxenskolan, Kulturkontoret Söderköpings kommun och Folkuniversitetet. Föreläsningarna kommer att hållas i matsalen, Sankt Anna skola under några lördagar, fri entré, läs mer i evenemangskalendern.