I samband med Näringslivsgalan 2023 delade Navet i Havet för första gången ut utmärkelsen Årets skärgårdsföretagare och vinnare var Charlotte Rosell, Tyrislöt Camping. Samtidigt delade också Företagarna, NyföretagarCentrum och Stadskärneföreningen ut priser till andra företag. Nu planeras det för galan 2024, och vi skall fortsätta utse årets skärgårdsföretagare. Vi bjuder in alla er som bor, fast-/fritidsboende, eller har företag i Sankt Anna att ge förslag på företag som bör uppmärksammas. Kriterierna är: Utmärkelsen delas ut till ett företag i Sankt Anna med god stabilitet och tillväxtpotential och som med sin verksamhet bidrar till ortens fortsatta utveckling för både boende och besökare. Maila förslag till navetihavet@gmail.com senast 31/12. lämna då också ert namn, adress och telefonnummer.