Närmare 13 miljoner ton skräp hamnar i haven varje år och det mesta av skräpet är plast. Naturen kan inte bryta ner och ta hand om plasten. Istället smulas den sönder och blir till mikroplaster som skadar miljö och djurliv. Mer än en miljon fåglar och 100000 däggdjur dör varje år efter att ha fastnat i eller ätit plast som finns i havet. Plasten är också en hälsorisk för oss människor eftersom forskare har hittat mikroplaster i fisk vi äter. Plast som hamnar i haven är också en källa till att farliga kemikalier sprids. Dels kan plasten i sig innehålla hormonstörande och cancerogena tillsatser, dels kan plasten fungera som en magnet för olika kemikalier. I projektet Ren Ostkust ingår kommunerna Valdemarsvik och Söderköping tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland och Naturvårdsverket. I fokus för projektet står det marina skräpet. De olika aktörerna samverkar för att uppnå det gemensamma målet – att minska mängderna marint skräp längs vår kust. Alla som är intresserade av att hjälpa till kan ta del av Strandstädarkartan. Din insats är till stor hjälp för oss i arbetet mot den marina nedskräpningen. Tack!

Gå in och läs mer på: https://www.soderkoping.se/nyheter/stada-stranden-i-sommar/

Klicka här för folder Ren Ostkust: ren-ostkust