NT artikel den 7 nov

Foto och text: Patrik Selsfors/Louise Åsenheim

På torsdagen höll enheten för näringsliv och turism ett digitalt möte med Söderköpings näringslivsråd för att diskutera det uppkomna läget med en ökad smittspridning och skärpta restriktioner som ska gälla åtminstone fram till den 19 november.

– Det vi får till oss från både Stadskärnan, Företagarna och Navet i havet är att handeln är enormt orolig och med full rätt för ett av direktiven nu är ju att man ska undvika att gå och handla, säger Therése Eklöf, näringslivs- och turistchef på Söderköpings kommun.

– Det drabbar ju naturligtvis handeln i Stadskärnan och externhandeln, som här ofta är lite mer unika butiker utanför de stora kedjorna.

Man har under oktober också jobbat för att förbereda inför Söderköpings jul, ett nytt koncept för att uppleva Söderköping på egen hand, mestadels utomhus.

– Det kvarstår, vi kommer att smycka och skapa Söderköpings jul, för utomhus får man vara. Vi kommer till exempel att erbjuda Råttjakten, en mindre upplevelsevandring för barn och annat så att människor ändå ska komma ut och hämta luft, förklarar Therése Eklöf.

– Vi jobbar också tillsammans med Navet i havet i Sankt Anna för att lyfta fram naturen där och locka människor att vistas ute.

Man vill också underlätta för utomhusvistelse i staden på olika sätt och stötta på de sätt man kan.

– Vi tittar till exempel tillsammans med (avdelningen för) Gata-Park på att låta bänkar stå ute längre tid, så att man kan vara mer utomhus. Möjligheten finns för näringsidkare att ställa ut ett bord utanför butiken för att sälja, säger Therése Eklöf som också betonar att man kan få hjälp om man har frågor om exempelvis stöd.

– Vi är tillgängliga så mycket vi kan för att stötta och hänvisa till stödfunktioner som finns på både regional och nationell nivå, där finns de som är experter på de här stöden.

Det handlar mycket om avvägningar för kommunen i ett läge där smittspridningen tilltar.

– Vi återkommer till uttrycket ”balansgång” i näringslivsrådet, vi har en enorm respekt och förståelse för oron man känner både hos restauranger, hotellverksamhet och handel, men vi kan inte ta steget till att marknadsföra handeln ur något perspektiv med den här smittspridningen.

– Nu får vi avvakta den här perioden och se vad som händer den 19 november, då har vi ett nytt näringslivsråd för att kunna stämma av vilka åtgärder vi då kan vidta.