Sankt Anna skola ska få ett nytt skolkök och även vara en trygghetspunkt för hela bygden med reservkraft och nödvatten.